четвъртък, 19 май 2016 г.

Работилница за творческо писанеТри години след основаването си и две години след началото на своята издателска дейност, издателство „Холотера“ започна работа по организирането на работилница за творческо писане, в което имам удоволствието да участвам. В съзвучие с основната насока на издателството, а именно – да бъде от полза за хората, търсещи пътя на собственото си развитие, екипът на „Холотера“ има желание да помогнем на тези от вас, които имат стремежа да развият своите писмени умения.

Някои от вас вероятно имат различни истории, които мечтаят да пресъздадат на белия лист, а някои вече ще са направили своите първи опити в създаването на художествени текстове, но искат да усъвършенстват таланта си. Така или иначе, в работилницата за творческо писане имаме възможността да ви помогнем да постигнете тези свои мечти и да развиете необходимите умения.

Работилницата ще се води от съвременни писатели и ще засяга всички основни аспекти на творческото писане:

- разработване на пълнокръвни герои;
- създаване на диалози, които не само звучат естествено, но и спомагат за подсилването на останалите елементи;
- изграждане на обстановка и нейното ефективно използване за увеличаване на търсения ефект;
- планиране и развиване на сюжет;
- избор на разказвач и т.нар. гледна точка;

както и множество други елементи, които ще ви помогнат да разкажете своите истории по завладяващ читателите начин.

Екипът на „Холотера“ разработва лекциите за Работилница за творческо писане по такъв начин, че да можем да ги предложим както като срещи на живо в уютна зала, така и онлайн – за онези от вас, които нямат възможността да посещават часовете. Освен това предвиждаме материалът да бъде адаптиран и за индивидуални занимания. Във всеки случай, независимо от избрания от вас начин на участие, курсът по творческо писане ще ви предложи не само интересно и ефективно поднесена теоретична част, но и множество упражнения, които ще бъдат съобразени с конкретните потребности на курсистите.

Независимо от избрания от вас начин на участие, Работилницата за творческо писане ще ви предложи не само интересно и ефективно поднесена теоретична част, но и множество упражнения, които ще бъдат съобразени с конкретните потребности на участниците.

Очаквайте подробностите в най-скоро време.