сряда, 24 август 2016 г.

Работилница за творческо писане - септември

Преди три месеца, заедно с Издателство Холотера, създадохме Работилница за творческо писане и започнахме първите занятия от 1 юни, които организираме всеки месец от първо число.

Вече приемаме записвания за заниманията през септември.

Те ще се провеждат два пъти седмично в рамките на един месец, всеки понеделник и четвъртък от 18:30 до 20:00 ч. Занятията ще се състоят в Easy Way Suggestopedia Center , на адрес: София, ул. „Граф Игнатиев” № 12, ет. 3.

За онези от вас, които нямат физическата възможност да посещават занятията лично, Работилница за творческо писане подготвя и ОНЛАЙН групи. Те ще се организират на същия принцип, както и срещите на живо – от първо число на всеки месец за четири седмици и ще се провеждат в затворен форум на адрес:

http://holoterra-writing.boards.net/

където ще могат да влизат, да пишат и да четат само участниците в съответната група. Темите, които ще бъдат обсъждани, ще се публикуват от водещия на заниманията два пъти седмично под формата на лекции, след което ще могат да бъдат обсъждани. По същия начин ще се поставят и писмените упражнения. Всеки участник ще може да публикува своите текстове според упражненията и също ще бъдат обсъждани заедно с водещия, така, както и при срещите на живо.
Освен това предлагаме и ИНДИВИДУАЛНИ занимания по скайп:

holoterra.writing

Индивидуалните занимания ще се провеждат два пъти седмично в разговори и писмени задания, които след това ще бъдат обсъждани.

Независимо от избраната форма на участие, заниманията в Работилница за творческо писане ще покрият следните въпроси:

Сюжет:
- избор на сюжет, тема;
- сюжет при разказ и сюжет при роман – различия и особености;
- видове и избор на гледна точка;
- структуриране на сюжет;
- конфликтът като двигател на действието;
- особености при началото и при завършека;
- линейност на времето, пролог, епилог, ретроспекция – плюсове и минуси.

Изграждане на герои:
- пълнокръвност на героите и ролята на второстепенните герои;
- методи за изграждане на герои – въображение, реални хора, синтез;
- разказване и показване на характерните черти на героя;
- профил на герой;
- жестове и мимика;
- ролята на протагониста и антагониста в историята;
- значението на конфликта за разкриването на героя.

Диалог:
- изграждане на диалог;
- реалистично звучене на диалога;
- вмъкване на характерен изговор;
- диалогът като начин за характеризиране на героите;
- начини за избягване на монологичното звучене.

Обстановка и описания:
- обрисуване на обстановката чрез описание;
- обрисуване на обстановката чрез щрихиране на отделни елементи;
- изграждане на обстановката в контекста на сюжета – реализъм и фикция;
- косвено създаване на усещане за обстановката;
- усещането за обстановката за усилване на общото въздействие на историята;
- обстановката като протагонист.

Темпо и динамика на повествованието:
- структуриране на изречения за подчертаване на динамиката в дадена сцена;
- динамика и стилистика – подбор на подходящи думи, изрази и др.;
- прилагателни, сравнения, метафори и пр.;
- използването на активен (деятелен) и пасивен (страдателен) залог;

Други елементи:
- жанрови различия;
- нехудожествена проза;
- бизнесът – издаване и разпространение.

Цена за участие в Работилница за творческо писане:

- участие в група (до шест души) – 150 лв.
- участие в онлайн група (до шест души) – 120 лв.

- индивидуални занимания – 180 лв.

Записванията могат да се извършват на имейл holoterra.writing@abv.bg Начинът на заплащане ще бъде уточнен по имейл, след записване.
~~~~~~~~~
Водещ занятията е Philip Danchev – автор на сборниците с разкази „Щастливецът”, „И Рим остана свободен...”, „Сънят на Уробороса”, „Да победиш съдбата си”, както и на романа „Да бъде приключение”.